Projekty unijne

Fundusze Europejskie

Firma EST POLSKA S.C. wzięła udział w realizacji projektu, w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP RPO WK-P 2014-2020.Projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19;

Cel projektu: Ułatwienie stabilizacji funkcjonowania przedsiębiorców w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19.

Planowane efekty: Poprzez zakup środka transportu wprowadzamy do oferty naszej działalności usługi malowania wielkogabarytowych elementów u klienta lub innych elementów w miejscu wskazanym przez kontrahenta.

Wartość projektu: 39.800,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 30.000,00 PLN

Naszymi farbami malowano:

  • Konstrukcje stalowe
  • Konstrukcje aluminiowe
  • Pojazdy budowlane
  • Pojazdy użytkowe
  • Wagony kolejowe
  • Deski rozdzielcze
  • Zderzaki
  • Opakowania kosmetyków
  • Obudowy pralek i lodówek

Projekty unijne

Fundusze Europejskie